Źródło:
Piech Stanisław, Ksiądz Andrzej Mytkowicz w posłudze Bogu i człowiekowi, [w:] Zdzisław Kliś (red.), Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, cz. 2, Kraków, Oficyna Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej, 1997, s. 13-43

Wprowadzono: 19.01.2017 21:14 | Ost. aktualizacja: 19.01.2017 21:14

Autor / współautorzy: Piech Stanisław

Tytuł: Ksiądz Andrzej Mytkowicz w posłudze Bogu i człowiekowi

Redaktor / współredaktorzy: Zdzisław Kliś

Tom / tomy oraz część / części: cz. 2

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Oficyna Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej

Rok / lata wydania: 1997

Strony: s. 13-43

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

3 il.