Źródło:
Iglewska Małgorzata, Franciszkanie radziejowscy na przestrzeni wieków, [w:] Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak (red.), Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2006, s. 221-228

Wprowadzono: 19.04.2014 14:29 | Ost. aktualizacja: 24.09.2015 08:30

Autor / współautorzy: Iglewska Małgorzata

Tytuł: Franciszkanie radziejowscy na przestrzeni wieków

Redaktor / współredaktorzy: Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy

Miejsce / miejsca wydania: Gniezno

Oficyna wydawnicza: Muzeum Początków Państwa Polskiego

Rok / lata wydania: 2006

Strony: s. 221-228

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

kasata s. 224-228