Źródło:
Pobóg-Lenartowicz Anna, Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI w. , (Rozprawy i Opracowania / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny, 16), Opole, [Wydawnictwo Świętego Krzyża], 1994, ss. 178, [13] s. tabl.

Wprowadzono: 20.01.2017 19:10 | Ost. aktualizacja: 20.01.2017 19:10

Autor / współautorzy: Pobóg-Lenartowicz Anna

Tytuł: Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI w.

Seria / seria i podserie: Rozprawy i Opracowania / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny, 16

Miejsce / miejsca wydania: Opole

Oficyna wydawnicza: [Wydawnictwo Świętego Krzyża]

Rok / lata wydania: 1994

Strony: ss. 178, [13] s. tabl.

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

summary