Źródło:
Syty Sławomir, Brunon z Querfurtu i eremici z Międzyrzecza w służbie państwa Bolesława Chrobrego, [w:] Ryszard Tomczak (red.), Męczennicy z Międzyrzecza 1003-2003. Materiały z sympozjów: 9-10.11.2001, 8-9.11.2002, Paradyż, Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2003, s. 71-86

Wprowadzono: 20.01.2017 20:29 | Ost. aktualizacja: 20.01.2017 20:29

Autor / współautorzy: Syty Sławomir

Tytuł: Brunon z Querfurtu i eremici z Międzyrzecza w służbie państwa Bolesława Chrobrego

Redaktor / współredaktorzy: Ryszard Tomczak

Miejsce / miejsca wydania: Paradyż

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Rok / lata wydania: 2003

Strony: s. 71-86