Źródło:
Mathus Thomas OSBCam, Myśli i nawiązania do Grzegorza Wielkiego w "Vita quinque fratrum". Obserwacje na marginesie przypisów do wydania krytycznego, [w:] Ryszard Tomczak (red.), Męczennicy z Międzyrzecza 1003-2003. Materiały z sympozjów: 9-10.11.2001, 8-9.11.2002, Paradyż, Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2003, s. 105-111

Wprowadzono: 20.01.2017 20:30 | Ost. aktualizacja: 20.01.2017 20:30

Autor / współautorzy: Mathus Thomas OSBCam

Tytuł: Myśli i nawiązania do Grzegorza Wielkiego w "Vita quinque fratrum". Obserwacje na marginesie przypisów do wydania krytycznego

Redaktor / współredaktorzy: Ryszard Tomczak

Miejsce / miejsca wydania: Paradyż

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Rok / lata wydania: 2003

Strony: s. 105-111