Źródło:
Łaszkiewicz Tadeusz, Kwestia lokalizacji opactwa Mezerici w świetle badan archeologicznych świętego Wojciecha k. Międzyrzecza, [w:] Ryszard Tomczak (red.), Męczennicy z Międzyrzecza 1003-2003. Materiały z sympozjów: 9-10.11.2001, 8-9.11.2002, Paradyż, Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2003, s. 207-225

Wprowadzono: 20.01.2017 20:35 | Ost. aktualizacja: 20.01.2017 20:35

Autor / współautorzy: Łaszkiewicz Tadeusz

Tytuł: Kwestia lokalizacji opactwa Mezerici w świetle badan archeologicznych świętego Wojciecha k. Międzyrzecza

Redaktor / współredaktorzy: Ryszard Tomczak

Miejsce / miejsca wydania: Paradyż

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Rok / lata wydania: 2003

Strony: s. 207-225