Źródło:
Niebelski Eugeniusz, Raport kościelny o likwidacji Klasztoru OO. Dominikanów w Poporciach na Litwie w 1864 roku, [w:] Anna Barańska, Witold Matwiejczyk (red.), Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (Prace Wydziału Historyczno Filologicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 155), Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010, s. 507-515

Wprowadzono: 20.01.2017 21:01 | Ost. aktualizacja: 20.01.2017 21:01

Autor / współautorzy: Niebelski Eugeniusz

Tytuł: Raport kościelny o likwidacji Klasztoru OO. Dominikanów w Poporciach na Litwie w 1864 roku

Redaktor / współredaktorzy: Anna Barańska, Witold Matwiejczyk

Seria / seria i podserie: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 155

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 507-515

Inne z tej serii