Źródło:
Wyrwa Andrzej Marek, Łekno-Wągrowiec, [w:] Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek (red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1999, s. 230-250

Wprowadzono: 19.04.2014 14:32 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 08:39

Autor / współautorzy: Wyrwa Andrzej Marek

Tytuł: Łekno-Wągrowiec

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek

Tom / tomy oraz część / części: t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej

Miejsce / miejsca wydania: Poznań

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Poznańskie

Rok / lata wydania: 1999

Strony: s. 230-250