Źródło:
Laukaitytė Regina, Kauno benediktinių vienuolyno reformavimas 1920-1926 m., [w:] Jovaiša Liudas (red.), Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, "Aidai", 2008, s. 135-148, 315

Wprowadzono: 22.01.2017 13:15 | Ost. aktualizacja: 23.01.2017 12:55

Autor / współautorzy: Laukaitytė Regina

Tytuł: Kauno benediktinių vienuolyno reformavimas 1920-1926 m.

Redaktor / współredaktorzy: Jovaiša Liudas

Miejsce / miejsca wydania: Vilnius

Oficyna wydawnicza: "Aidai"

Rok / lata wydania: 2008

Strony: s. 135-148, 315

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

Summary, s. 315: The Reform of Kaunas Benedictine Convent 1920-1926