Źródło:
Baranowski Andrzej J., Programy wystrojów plastycznych w zakonach benedyktyńskich ok. 1700 r. oraz ich związki z architekturą, [w:] Irena Rolska-Boruch (red.), Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku, (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 158, Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku, 10), Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010, s. 11-33

Wprowadzono: 22.01.2017 14:25 | Ost. aktualizacja: 22.01.2017 14:26

Autor / współautorzy: Baranowski Andrzej J.

Tytuł: Programy wystrojów plastycznych w zakonach benedyktyńskich ok. 1700 r. oraz ich związki z architekturą

Redaktor / współredaktorzy: Irena Rolska-Boruch

Seria / seria i podserie: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 158, Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku, 10

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 11-33

Inne z tej serii