Źródło:
Pencakowski Paweł, Kościół parafialny p.w. Antoniego we Lwowie (dawniej klasztorny OO. Franciszkanów Konwentualnych), [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, s. 39-51, il. 135-183

Wprowadzono: 13.02.2017 18:36 | Ost. aktualizacja: 13.02.2017 18:53

Rodzaj pracy: Katalog zabytków

Autor / współautorzy: Pencakowski Paweł

Tytuł: Kościół parafialny p.w. Antoniego we Lwowie (dawniej klasztorny OO. Franciszkanów Konwentualnych)

Strony: s. 39-51, il. 135-183

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

Aneks, s. 50: F. Łobeski, Opis obrazów znajdujących się w kościołach miasta Lwowa, "Dodatek Tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej, nr 19, z 12 V 1885, s. 75