Źródło:
Joskowski Zbigniew OFMConv, Stare druki z księgozbiorów klasztornych w zbiorach Biblioteki Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie. Apendyks do katalogu starych druków, „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 303–327

Wprowadzono: 27.02.2017 19:36 | Ost. aktualizacja: 16.03.2017 11:35

Autor / współautorzy: Joskowski Zbigniew OFMConv

Tytuł: Stare druki z księgozbiorów klasztornych w zbiorach Biblioteki Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie. Apendyks do katalogu starych druków

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 5

Rok: 2014

Strony: s. 303–327

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Early printed books from monastery libraries in the collection of the Franciscan Provincial Library in Gniezno. Appendix to the catalogue of old prints, p. 327]

Dokument elektroniczny