Źródło:
Rejman Dorota, Kopeć Monika, Sprawozdanie z kwerendy w Archiwum Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu w dniach 1 V–30 X 2014 r., „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 486–491

Wprowadzono: 27.02.2017 19:52 | Ost. aktualizacja: 16.03.2017 11:40

Autor / współautorzy: Rejman Dorota, Kopeć Monika

Tytuł: Sprawozdanie z kwerendy w Archiwum Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu w dniach 1 V–30 X 2014 r.

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 5

Rok: 2014

Strony: s. 486–491

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

1 tab., 8 il. [Report on preliminary archival research in the Archives of the Diocesan Library in Sandomierz between 1 May and 30 October 2014]

Dokument elektroniczny