Źródło:
Joachimiak Grzegorz, Muzykalia z klasztorów cysterskich w Krzeszowie i Obrze; nieznane źródła z Krzeszowa. Sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r., „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 499–511

Wprowadzono: 27.02.2017 19:56 | Ost. aktualizacja: 16.03.2017 11:35

Autor / współautorzy: Joachimiak Grzegorz

Tytuł: Muzykalia z klasztorów cysterskich w Krzeszowie i Obrze; nieznane źródła z Krzeszowa. Sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r.

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 5

Rok: 2014

Strony: s. 499–511

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

8 il. [Music collections from Cistercian monasteries in Krzeszów and Obra; unknown sources from Krzeszów. Progress report, 1 May 2013–30 October 2014]

Dokument elektroniczny