Źródło:
Skrzyniarz Ryszard, Źródła archiwalne w Polsce do dziejów zakonu Bożogrobców, [w:] Bożogrobcy w Polsce. Praca zbiorowa, Warszawa-Miechów, Pax; Miechowskie Towarzystwo 1163 roku, 1999, s. 203-220

Wprowadzono: 24.04.2014 09:16 | Ost. aktualizacja: 15.07.2015 14:26

Autor / współautorzy: Skrzyniarz Ryszard

Tytuł: Źródła archiwalne w Polsce do dziejów zakonu Bożogrobców

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Bożogrobcy w Polsce. Praca zbiorowa

Miejsce / miejsca wydania: Warszawa-Miechów

Oficyna wydawnicza: Pax; Miechowskie Towarzystwo 1163 roku

Rok / lata wydania: 1999

Strony: s. 203-220