Źródło:
Rejman Dorota, Kopeć Monika, Sprawozdanie końcowe z prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu. Etapy od czwartego do ósmego: 1 V 2013–31 V 2014 r., „Hereditas Monasteriorum”, 4, 2014, s. 493–504

Wprowadzono: 28.02.2017 12:26 | Ost. aktualizacja: 16.03.2017 10:51

Autor / współautorzy: Rejman Dorota, Kopeć Monika

Tytuł: Sprawozdanie końcowe z prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu. Etapy od czwartego do ósmego: 1 V 2013–31 V 2014 r.

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 4

Rok: 2014

Strony: s. 493–504

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

2 tab., 11 il. [Final report on the inventory taking of printed holdings from monastic libraries currently kept in the Diocesan Library in Sandomierz. Stages four to eight: 1 May 2013–31 May 2014]

Dokument elektroniczny