Źródło:
Borchardt Karl, Secularization of the Hospitaller Commanderies in Silesia = Kasata komandorii joannickich na Śląsku, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 22-23

Wprowadzono: 24.04.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:00

Autor / współautorzy: Borchardt Karl

Tytuł: Secularization of the Hospitaller Commanderies in Silesia = Kasata komandorii joannickich na Śląsku

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 22-23

Dokument elektroniczny