Źródło:
Kopeć Monika, Rejman Dorota, Sprawozdanie [Zespołu XIV]z drugiego i trzeciego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu, „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 495–498

Wprowadzono: 28.02.2017 17:18 | Ost. aktualizacja: 16.03.2017 09:07

Autor / współautorzy: Kopeć Monika, Rejman Dorota

Tytuł: Sprawozdanie [Zespołu XIV]z drugiego i trzeciego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 3

Rok: 2013

Strony: s. 495–498

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

1 tab., 3 il. [Report on the second and third stage of inventory work cataloguing prints from monastery libraries kept in the Diocesan Library in Sandomierz]

Dokument elektroniczny