Źródło:
Zawadzki Wojciech, Losy franciszkanów w Prusach Zachodnich w okresie kasaty ich klasztorów, „Hereditas Monasteriorum”, 2, 2013, s. 95–107

Wprowadzono: 28.02.2017 17:45 | Ost. aktualizacja: 15.03.2017 17:52

Autor / współautorzy: Zawadzki Wojciech

Tytuł: Losy franciszkanów w Prusach Zachodnich w okresie kasaty ich klasztorów

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 2

Rok: 2013

Strony: s. 95–107

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Fate of Franciscans from West Prussia during the dissolution of their monasteries, p. 107]

Dokument elektroniczny