Źródło:
Bruździński Andrzej, Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX w. = Dissolutions of male monasteries in Cracow at the turn of 18th and 19th c., [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 24-25

Wprowadzono: 24.04.2014 10:47 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:01

Autor / współautorzy: Bruździński Andrzej

Tytuł: Kasaty klasztorów męskich w Krakowie na przełomie XVIII i XIX w. = Dissolutions of male monasteries in Cracow at the turn of 18th and 19th c.

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 24-25

Dokument elektroniczny