Źródło:
Brzozecki Sławomir OP, Kasata klasztorów w Wilnie w 1844 r. = Dissolution of monasteries in Wilno in 1844, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 26-27

Wprowadzono: 24.04.2014 10:58 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:01

Autor / współautorzy: Brzozecki Sławomir OP

Tytuł: Kasata klasztorów w Wilnie w 1844 r. = Dissolution of monasteries in Wilno in 1844

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 26-27

Dokument elektroniczny