Źródło:
Rejman Dorota, Kopeć Monika, Sprawozdanie z pierwszego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu [Zespół XIV], „Hereditas Monasteriorum”, 2, 2013, s. 529–533

Wprowadzono: 28.02.2017 18:45 | Ost. aktualizacja: 15.03.2017 18:32

Autor / współautorzy: Rejman Dorota, Kopeć Monika

Tytuł: Sprawozdanie z pierwszego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu [Zespół XIV]

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 2

Rok: 2013

Strony: s. 529–533

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

1 tab., 5 il. [Report on the first stage of inventory work cataloguing prints from monastery libraries kept in the Diocesan Library in Sandomierz]

Dokument elektroniczny