Źródło:
Szylar Anna, Sprawozdanie z prac nad archiwaliami ze skasowanych klasztorów w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, Archiwum Państwowym w Radomiu i Archiwum Państwowym w Kielcach, „Hereditas Monasteriorum”, 2, 2013, s. 552–556

Wprowadzono: 28.02.2017 18:52 | Ost. aktualizacja: 15.03.2017 18:37

Autor / współautorzy: Szylar Anna

Tytuł: Sprawozdanie z prac nad archiwaliami ze skasowanych klasztorów w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, Archiwum Państwowym w Radomiu i Archiwum Państwowym w Kielcach

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 2

Rok: 2013

Strony: s. 552–556

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

1 tab. [Report on the research work on archival records from dissolved monasteries kept in the Diocesan Archive in Kielce, the State Archive in Radom, and the State Archive in Kielce]

Dokument elektroniczny