Źródło:
Przybyłowicz Olga Miriam, Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, cz. 1: Sprawozdanie z kwerendy w dniach 29–31 VIII 2012 r., „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 456–462

Wprowadzono: 09.03.2017 21:06 | Ost. aktualizacja: 15.03.2017 17:02

Autor / współautorzy: Przybyłowicz Olga Miriam

Tytuł: Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, cz. 1: Sprawozdanie z kwerendy w dniach 29–31 VIII 2012 r.

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 1

Rok: 2012

Strony: s. 456–462

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Records of the Order of St. Clare from Gniezno kept in the Archdiocesan Archive of Gniezno, part 1: Report on query held on 29–31 VIII 2012]

Dokument elektroniczny