Źródło:
Smagacz Arkadiusz, Karmelici Bosi w Lublinie w latach 1610-1864, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012, ss. 478

Wprowadzono: 24.04.2014 11:45 | Ost. aktualizacja: 06.02.2015 14:29

Autor / współautorzy: Smagacz Arkadiusz

Tytuł: Karmelici Bosi w Lublinie w latach 1610-1864

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo KUL

Rok / lata wydania: 2012

Strony: ss. 478

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

il, o kasacie rozdz. 4: Zmiany siedziby klasztoru w XIX wieku i jego kasata, 106-120, oraz aneksy, s. 389-446