Źródło:
Oszczanowski Piotr, Kolumna Trójcy Świętej i kościół wrocławskich Bonifratrów, [w:] Aleksanra Lipińska (red.), Centrum i peryferie. Materiały III Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej listopad 1999, (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2586), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 79-102

Wprowadzono: 09.03.2017 21:18 | Ost. aktualizacja: 09.03.2017 21:18

Autor / współautorzy: Oszczanowski Piotr

Tytuł: Kolumna Trójcy Świętej i kościół wrocławskich Bonifratrów

Redaktor / współredaktorzy: Aleksanra Lipińska

Seria / seria i podserie: Acta Universitatis Wratislaviensis, 2586

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok / lata wydania: 2003

Strony: s. 79-102

Inne z tej serii