Źródło:
Gąsiorowska Patrycja, Konferencja naukowa „Czterysta lat karmelitanek bosych w Polsce. Wkład karmelitanek bosych w polską historię, kulturę i duchowość” (Uniwersytet Jagielloński, 28 V 2012 r.) i towarzysząca jej wystawa „Mam ja skarb, mam... Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce” (Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 27 V–30 IX 2012 r.), „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 342–345

Wprowadzono: 09.03.2017 21:47 | Ost. aktualizacja: 15.03.2017 17:07

Autor / współautorzy: Gąsiorowska Patrycja

Tytuł: Konferencja naukowa „Czterysta lat karmelitanek bosych w Polsce. Wkład karmelitanek bosych w polską historię, kulturę i duchowość” (Uniwersytet Jagielloński, 28 V 2012 r.) i towarzysząca jej wystawa „Mam ja skarb, mam... Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce” (Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 27 V–30 IX 2012 r.)

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 1

Rok: 2012

Strony: s. 342–345

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Scientific conference “400 years of the Discalced Carmelite nuns in Poland. The contribution of the Discalced Carmelite nuns to Polish history, culture and spirituality” (Jagiellonian University, 28 V 2012) and accompanying exhibition “I have the treasure, I have... Four centuries of Discalced Carmelite nuns in Poland” (Archaeological Museum in Cracow, 27 V–30 IX 2012)]

Dokument elektroniczny