Źródło:
Moskal Tomasz, Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2014, pp. 342

Wprowadzono: 10.03.2017 15:43 | Ost. aktualizacja: 10.03.2017 15:43

Autor / współautorzy: Moskal Tomasz

Tytuł: Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo KUL

Rok / lata wydania: 2014

Strony: pp. 342

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[The Book in the Sandomierz Collegiate Church Circles until 1818]; 66 illustrations, 9 tables, bibliography, list of persons, summary