Źródło:
Piętkowski Piotr, „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 389

Wprowadzono: 15.03.2017 08:47 | Ost. aktualizacja: 16.03.2017 09:22

Autor / współautorzy: Piętkowski Piotr

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 3

Rok: 2013

Strony: s. 389

Dokument elektroniczny