Źródło:
Szukiel Piotr, „Hereditas Monasteriorum”, 2, 2013, s. 410

Wprowadzono: 15.03.2017 14:03 | Ost. aktualizacja: 15.03.2017 19:00

Autor / współautorzy: Szukiel Piotr

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 2

Rok: 2013

Strony: s. 410

Dokument elektroniczny