Źródło:
Obłąk Jan, Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, ss. 175

Wprowadzono: 28.04.2014 16:34 | Ost. aktualizacja: 09.02.2015 10:27

Rodzaj pracy: Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Autor / współautorzy: Obłąk Jan

Tytuł: Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie

Strony: ss. 175

Miejsce / miejsca wydania: Olsztyn

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Rok / lata wydania: 2007

Rodzaj pozycji: samodzielna pozycja