Źródło:
Prejs Roland OFMCap, Franciszkanie emigranci w Ameryce po 1863 roku, [w:] Eugeniusz Niebelski (red.), Emigracja postyczniowa 1863 roku, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2010, s. 47-56

Wprowadzono: 10.12.2013 13:53 | Ost. aktualizacja: 06.02.2015 12:53

Autor / współautorzy: Prejs Roland OFMCap

Tytuł: Franciszkanie emigranci w Ameryce po 1863 roku

Redaktor / współredaktorzy: Eugeniusz Niebelski

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Emigracja postyczniowa 1863 roku

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo KUL

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 47-56