Źródło:
Barciak Antoni, Gorzelik Jerzy, Woszczyce - Rudy, [w:] Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek (red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1999, s. 361-369

Wprowadzono: 30.06.2014 14:17 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 08:31

Rodzaj pracy: Encyklopedia / słownik

Autor / współautorzy: Barciak Antoni, Gorzelik Jerzy

Tytuł: Woszczyce - Rudy

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek

Tom / tomy oraz część / części: t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej

Miejsce / miejsca wydania: Poznań

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Poznańskie

Rok / lata wydania: 1999

Strony: s. 361-369