Źródło:
Prejs Roland OFMCap, Kasata klasztorów na Śląsku w 1810 r. a kasata klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r. Podobieństwa i różnice = Dissolutions of monasteries in Silesia in 1810 and dissolutions of monasteries in the Kingdom of Poland in 1864. Resemblances and differences, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 134-135

Wprowadzono: 10.12.2013 14:12 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:08

Autor / współautorzy: Prejs Roland OFMCap

Tytuł: Kasata klasztorów na Śląsku w 1810 r. a kasata klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r. Podobieństwa i różnice = Dissolutions of monasteries in Silesia in 1810 and dissolutions of monasteries in the Kingdom of Poland in 1864. Resemblances and differences

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 134-135