Źródło:
Kałamajska-Saeed Maria, Maria Kałamajska-Saeed (red.), Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła i klasztor Kanoników od Pokuty w Michaliszkach [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 3), t. 1, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2005, s. 136-141

Wprowadzono: 02.07.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 15.07.2015 14:17

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy

Autor / współautorzy: Kałamajska-Saeed Maria

Tytuł: Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła i klasztor Kanoników od Pokuty w Michaliszkach [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego

Redaktor / współredaktorzy: Maria Kałamajska-Saeed

Seria / seria i podserie: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 3

Tom / tomy oraz część / części: t. 1

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Międzynarodowe Centrum Kultury

Rok / lata wydania: 2005

Strony: s. 136-141

Inne z tej serii