Źródło:
Betlej Andrzej, Kościół p.w. św. Anny i klasztor oo. Karmelitów w Sąsiadowicach, [w:] Andrzej Betlej (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1), t. 5, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997, s. 225-247

Wprowadzono: 02.07.2014 16:58 | Ost. aktualizacja: 15.07.2015 14:16

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy

Autor / współautorzy: Betlej Andrzej

Tytuł: Kościół p.w. św. Anny i klasztor oo. Karmelitów w Sąsiadowicach

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej Betlej

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego

Seria / seria i podserie: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1

Tom / tomy oraz część / części: t. 5

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Międzynarodowe Centrum Kultury

Rok / lata wydania: 1997

Strony: s. 225-247