Źródło:
Gąsiorowska Patrycja, Klaryski krakowskie a powstanie kościuszkowskie 1794 r., „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 99-106

Wprowadzono: 03.07.2014 11:13 | Ost. aktualizacja: 15.03.2017 15:44

Autor / współautorzy: Gąsiorowska Patrycja

Tytuł: Klaryski krakowskie a powstanie kościuszkowskie 1794 r.

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 1

Rok: 2012

Strony: s. 99-106

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[The Clarisses from Cracow and the Kościuszko Uprising in 1794, p. 106]

Dokument elektroniczny