Źródło:
Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 141-172

Wprowadzono: 03.07.2014 11:20 | Ost. aktualizacja: 15.03.2017 15:45

Autor / współautorzy: Miławicki Marek

Tytuł: Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 1

Rok: 2012

Strony: s. 141-172

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

1 tab., aneks [Inventories and directories of Dominican monasteries dissolved in the western gubernias of the Russian Empire in 19th century. Status of the sources and places of their storage, p. 172]

Dokument elektroniczny