Źródło:
Brzezowski Wojciech, Ogród klasztoru Franciszkanów Reformatów, następnie klasztoru Elżbietanek, [w:] Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska (red.), Leksykon zieleni Wrocławia, Wrocław, Wydawnictwo Via Nova, 2013, s. 115-116

Wprowadzono: 11.07.2014 11:11 | Ost. aktualizacja: 24.09.2015 08:50

Autor / współautorzy: Brzezowski Wojciech

Tytuł: Ogród klasztoru Franciszkanów Reformatów, następnie klasztoru Elżbietanek

Redaktor / współredaktorzy: Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Leksykon zieleni Wrocławia

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Via Nova

Rok / lata wydania: 2013

Strony: s. 115-116

ISBN: 978-83-64025-06-8