Źródło:
Balicki Adam, Prace parlamentarne Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 nad rewindykacją dóbr kościelnych skonfiskowanych przez carat, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 11, 2008, s. 279-292

Wprowadzono: 28.07.2014 11:49 | Ost. aktualizacja: 27.01.2015 13:22

Autor / współautorzy: Balicki Adam

Tytuł: Prace parlamentarne Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 nad rewindykacją dóbr kościelnych skonfiskowanych przez carat

Czasopismo: Studia z Prawa Wyznaniowego

Rocznik / tom: 11

Rok: 2008

Strony: s. 279-292