Źródło:
Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Klasztor cysterek w Ołoboku w świetle archeologicznych badań terenowych, [w:] Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa SDS, Józef Swastek (red.), Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica, 18-21 września 2002 r., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2004, s. 617-633

Wprowadzono: 20.08.2014 09:56 | Ost. aktualizacja: 27.01.2015 12:21

Autor / współautorzy: Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek

Tytuł: Klasztor cysterek w Ołoboku w świetle archeologicznych badań terenowych

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa SDS, Józef Swastek

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek w Trzebnicy, Trzebnica, 18-21 września 2002 r.

Miejsce / miejsca wydania: Poznań

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Poznańskie

Rok / lata wydania: 2004

Strony: s. 617-633