Źródło:
Prejs Roland OFMCap, Źródła do dziejów zakonników Królestwa Polskiego po kasacie klasztorów w 1864 r. Szkic zagadnienia, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 67, 1997, s. 333-347

Wprowadzono: 10.12.2013 14:48 | Ost. aktualizacja: 25.01.2015 15:13

Autor / współautorzy: Prejs Roland OFMCap

Tytuł: Źródła do dziejów zakonników Królestwa Polskiego po kasacie klasztorów w 1864 r. Szkic zagadnienia

Czasopismo: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Rocznik / tom: 67

Rok: 1997

Strony: s. 333-347