Źródło:
Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Pietrzak Janusz, Zespół pocysterski w Jemielnicy na Śląsku Opolskim w świetle badań terenowych, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica”, 22, 1998, s. 167-178

Wprowadzono: 20.08.2014 10:32 | Ost. aktualizacja: 27.01.2015 12:24

Autor / współautorzy: Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek, Pietrzak Janusz

Tytuł: Zespół pocysterski w Jemielnicy na Śląsku Opolskim w świetle badań terenowych

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica

Rocznik / tom: 22

Rok: 1998

Strony: s. 167-178