Źródło:
Bylinowa Elżbieta, Z dziejów biblioteki kanoników regularnych lateraneńskich w Mstowie: druki XVI wieku w BUW, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 3, 2009, s. 55-64

Wprowadzono: 20.08.2014 22:48 | Ost. aktualizacja: 29.01.2015 11:24

Autor / współautorzy: Bylinowa Elżbieta

Tytuł: Z dziejów biblioteki kanoników regularnych lateraneńskich w Mstowie: druki XVI wieku w BUW

Czasopismo: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

Rocznik / tom: 3

Rok: 2009

Strony: s. 55-64