Źródło:
Bylinowa Elżbieta, Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy, Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Post-Cistercian libraries from Koprzywnica, Sulejów and Wąchock at the collection of Warsaw University Library, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2012, s. 28-29

Wprowadzono: 21.08.2014 09:04 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:02

Autor / współautorzy: Bylinowa Elżbieta

Tytuł: Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy, Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Post-Cistercian libraries from Koprzywnica, Sulejów and Wąchock at the collection of Warsaw University Library

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2012

Strony: s. 28-29