Źródło:
Bogusław Czechowicz, Jan Harasimowicz (red.), Dawny kościół klasztory Joannitów pw. Bożego Ciała, obecnie parafialny, ul. Bożego Ciała 1, t. 1: Budowle sakralne, świeckie budowle publiczne, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, s. 33

Wprowadzono: 22.08.2014 17:11 | Ost. aktualizacja: 24.09.2015 08:22

Autor / współautorzy: Bogusław Czechowicz

Tytuł: Dawny kościół klasztory Joannitów pw. Bożego Ciała, obecnie parafialny, ul. Bożego Ciała 1

Redaktor / współredaktorzy: Jan Harasimowicz

Tom / tomy oraz część / części: t. 1: Budowle sakralne, świeckie budowle publiczne

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Dolnośląskie

Rok / lata wydania: 1997

Strony: s. 33